Aktuellt

2017-01-31

Projektpengar från EU Leader program

Jordbruksverket och Kalix Kommun har genom EUs Leader program beviljat medel till Siknäsfortets Museiförening för att utöka tillgängligheten till flera objekt tillhörande Kalixlinjen och synliggöra dessa till allmänheten. Det beviljade stödet består framför allt om marknadsföring, skyltning och informationsspridning.

Siknäsfortet har beviljats medel för marknadsföring, skyltning och informationsspridning

2016-07-01 – U-båten spiggen invigd i Töre

Miniubåten ”Spiggen” invigdes under ceremoniella former på
torsdagskvällen i Töre. Ett hundratal personer hade sökt sig till ceremonin.
Töre-Ubåtsjakt,-sökning-personen

2016 – Hedenäsets-skolbesök
Hedenäsets-skolbesök