Aktuellt

2018-12-20

En av de värnkanoner som kamouflerades som en sommarstuga har nu flyttats från Melderstein till Töre hamn. Runt kanonen byggdes ett skal som liknade en liten sommarstuga. Vid händelse av en invasion, gick det snabbt att fälla ner väggarna och göra kanonen skjutklar.

För att dölja kanonröret fanns det en altan och ett altanbord.

Såna här värnkanoner fanns utplacerade på många platser, och de togs oftast från gamla stridsvagnar. I detta fall strv 74.

Detta kanontorn, kommer att föreberedas för visning sommaren 2019.

Bilden kan innehålla: hus, himmel, träd, växt, utomhus och natur

Bilden kan innehålla: snö, träd, himmel, utomhus och natur

Bilden kan innehålla: snö och utomhus

Bilden kan innehålla: snö, träd, himmel, utomhus och natur

2018-11-12

I Töre hamn har nu byggnationen av en byggnad för HMS Spiggen II påbörjats. Grunden är på plats till både U-båten, och det kanontorn som ska flyttas till platsen.

Kanontornet är från en gammal pansarvagn och är kamouflerat som en sommarstuga.

Här följer några bilder från bygget:

Displaying TH 181017(3).jpg

Displaying TH 181018-2.jpg

Displaying 20181016_153030_001.jpg

Displaying 20181018_155914_006.jpg

2017-01-31

Projektpengar från EU Leader program

Jordbruksverket och Kalix Kommun har genom EUs Leader program beviljat medel till Siknäsfortets Museiförening för att utöka tillgängligheten till flera objekt tillhörande Kalixlinjen och synliggöra dessa till allmänheten. Det beviljade stödet består framför allt om marknadsföring, skyltning och informationsspridning.

Siknäsfortet har beviljats medel för marknadsföring, skyltning och informationsspridning

2016-07-01 – U-båten spiggen invigd i Töre

Miniubåten ”Spiggen” invigdes under ceremoniella former på
torsdagskvällen i Töre. Ett hundratal personer hade sökt sig till ceremonin.
Töre-Ubåtsjakt,-sökning-personen

2016 – Hedenäsets-skolbesök
Hedenäsets-skolbesök