Historia

Siknäspatterit 1-4

Yleistä

Siknäsin niemen linnoitus rakennettiin Ruotsin pohjoisimman luonnollisen syväsataman, Tören, suojaksi. Lisäksi sen tehtävänä oli hidastaa vihollisen eteneminen valtatie 13:a käyttäen (E4) kohti Bodenia. Linnoitus oli Kalix-linjan noin 3 000 puolustusrakennelmasta suurin ja modernein.

Historia

Siknäsin 4 patterin rakentaminen tapahtui vuosien 1953 ja 1960 välisenä aikana. Ne tehtiin valmiustöinä, ja ne sijaitsevat Siknäsin niemellä noin 62 – 67 metriä merenpinnasta.

Linnoituksen vahvuus oli 322 miestä ja laitoksen 15,2 cm tykit sijaitsivat aiemmin panssariristeilijä Fylgialla. Linnoitus siirrettiin 1960-luvulla armeijan alaisuuteen, ja siitä tuli Kalix-linjan eteläisin linnoitus.

Lisää Kalix-linjasta puolustusvoimien kotisivulta tästä

Panssariristelijä Fylgia joka varusti Siknäsin patterit neljällä 15,2 cm kaksoistornilla.

Jokainen patteri on rakennettu betonista joko neljään tai kolmeen kerrokseen. Vuoreen ne yhdistää vain jouset, jotka estivät tai vähensivät mahdollisten shokkiaaltojen etenemisen itse laitokseen. Taistelujohtokeskuksen, latausjärjestelmän ”varsi” sekä ammustilojen lisäksi sijaitsi jokaisessa patterissa majoitustilat, keittiö/ruokasali, wc- ja suihkutilat. Varavoimala sekä henkilökunnalle puhdasta vettä tuottava porakaivo löytyi myös. Laitos oli suojattu niin atomi-, biologisia kuin kemiallisiakin aseita vastaan. Viimeisin sotaharjoitus suoritettiin vuonna 1990, ja patterit poistettiin sotaorganisaatiosta vuosina 1992 (tornit 3 ja 4) sekä 1998 (tornit 1 ja 2). Vuonna 1999 alkoi linnoitusviraston (FORTV) työ tornien 3 ja 4 poistamiseksi, jolloin ne saneerattiin ja suljettiin 2003-12-04. Maasto tasattiin ja istutettiin uudelleen. FORTV jätti vuonna 2005 Riksantikvarievirastolle hakemuksen, jotta tornit 1 ja 2 julistettaisiin rakennusmuistoiksi. Hallitus päätti kuitenkin mm. kustannussyihin vedoten vuonna 2008, ettei Siknäs 1:tä ja 2:ta eikä ulkoisia lähipuolustuslinjoja säilytettäisi rakennusmuistona.

Vuonna 2009 valmisteltiin torni 1:n luovuttamista uudelle omistajalle ja torni 2 saneerattiin ja suljettiin. Kulttuuriminsteriön kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena saatiin heidän hyväksyntänsä siihen, että laitos voitiin luovuttaa uudelle yrittäjälle tarkoituksella hallinoida laitosta museona Ruotsin puolustushistoriallisten museoiden/Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) toimesta. Vuosina 2011 -2012 kunnostettiin torni 1 sisäpuolelta FORTV:n toimesta. Syskyllä 2013 osti omistajaryhmä Siknäsbatteriet laitoksen. Aatteellinen yhdistys Siknäsfortet hallinoi laitosta omistajaryhmän puolesta. Keväällä 2014 yhdistys puhdisti ja varusti torni 1:n.

Laitos, joka on osa SMHA:ta, avasi ovensa yleisölle heinäkuun ensimmäisenä päivänä 2014. Syksyllä 2014 omistajaryhmä Siknäsbatteriet lahjoitti osuuksiaan, jotta Stiftelsen Siknäsfortet voitiin perustaa. Toimintaa jatkaa edelleen aatteellinen yhdistys Siknäsfortet, joka hallinoi laitosta yhdistyksen puolesta.

Muu puolustus

Ajoittain 20 ja 40 mm:n ilmatorjunta oli ryhmitetty pattereiden lähelle. Suojaryhmät ja armeijan kotisuojajoukot ”hemvärnet” vastasivat lähipuolustuksesta. Ampumasuojat, väestönsuojat ja joitakin yhteyssuojia näille oli räjäytetty, kallioon.

  • Issuing of orders JS March 66 Vittangi
    Odergivning JS mars 66 Vittangi LSj
  • Skiing march. VI. Military area winter exercise Råneå 1962
    Skidmarsch, VI. Milo vinterfältövn Råneå, P 5, LSj mars 1962
  • Skidtolkning efter traktor i närbelägna Råneå 1962. Foto: Försvarsmakten
    Skidtolkning efter traktor i närbelägna Råneå 1962. Foto: Försvarsmakten