Om oss

Anläggningen ägs av Stiftelsen Siknäsfortet och verksamheten drivs av den ideella föreningen Siknäsfortets museiförening Kalixlinjen.

Stiftelsen Siknäsfortet

Stiftelsens syfte är att bevara och underhålla Siknäsfortet och ansvara för att Siknäsfortets historiska och museala värden bevaras. Stiftelsen ska öka kunskapen och forskningen om Siknäsfortet och dess historiska och militärstrategiska betydelse som militär försvarslinje. Som en viktig kulturhistorisk del i samhället ska Siknäsfortet göras tillgänglig för allmänheten. Stiftelsen ska i mån av resurser verka för att ytterligare delar av Kalixlinjen bevaras för framtiden.
Sedan 2019 visas även ett ubåtsmuseum i Töre hamn som minner om ubåtsjakterna på 1980-talet i Törefjärden.

Föreningen Siknäsfortet

Föreningen Siknäsfortet arbetar för att fullfölja de mål som Stiftelsen har tagit fram för bevarandet av det kulturhistoriska värdet som Siknäsfortet utgör. Detta sker i första hand genom att föreningen driver museiverksamhet för allmänheten. Utöver museiverksamheten erbjuder Siknäsfortet intressanta upplevelser både i fortet och tillsammans med samarbetspartners inom området.

odds tips fotboll oddsbonus speltips betexplorer.net speltips fotboll bet tips fotboll speltips

Medlemskap

Genom att göra det tidigare hemliga och osynliga till synligt vill man öka kunskap, förståelse och medvetenhet om historiens betydelse för dagens samhällsutveckling både för unga och äldre.

Du är välkommen att delta i detta arbete genom att bli medlem i föreningen, medlemsavgift 100:- inbetalas till vårt bankgiro 505-7757 eller Swish 1235503131 med angivande av namn, adress och mejl. Eller ta kontakt med oss via telefon eller mail för mer information.

Telefon

Se kontakta oss

Våra partners