Ubåtsmuseet

Stiftelsen Siknäsfortet har fått låna ubåten Spiggen av kommunen för placering i Töre hamn. Detta är en stor kostnad för en ideell förening så vi har under flera år lagt undan medel för att kunna bygga en permanent museibyggnad. Under somrarna 2016 – 2018 valde vi en tillfällig lösning med placering vid Töre Camping för att trots detta kunna exponera ubåten till både kalixbor och besökare. Vi har försökt göra det hela intressant och informativt med skyltar om både ubåten och de välkända
ubåtsjakterna i Törefjärden.

Våren och sommaren 2019 var det dock äntligen dags. Stiftelsen köpte in ett stycke mark i Töre hamnav kommunen, placerade Spiggen där och byggde ett hus över henne. Totalkostnaden blev drygt en halv miljon. Museet invigdes den 22 augusti i närvaro av representanter från Kalix kommun och Statens försvarshistoriska museer.

Museet visar dels Spiggen, dels beskriver det miniubåtar i allmänhet och särskilt de kränkningar av svenskt territorialvatten som skedde under 1980-talet i Törefjärden. Det är ett av landets fyra ubåtsmuseer och det enda som visar en miniubåt.

Även om vi tyvärr måste ha Siknäsfortet stängt den här sommaren på grund av Corona-epidemien så håller ubåtsmuseet öppet fem dagar i veckan från midsommar till näst sista veckan i augusti. Samtidigt återuppbyggs sommarstugan som gömmer ett stridsvagnstorn på ett nygjutet fundament bara fem meter från ubåtshuset.

Stiftelsen Siknäsfortet och Siknäsfortets Museiförening genomför ytterligare utvecklingsåtgärder för breddning av den militärhistoriska verksamheten gällande Kalixlinjen. För att skapa möjligheter till heldagsturer runt intressanta objekt så har vi under 2017 vi placerat en tidsenlig luftvärnskanon i det luftvärnstorn som finns i Morjärv. Vi har även röjt och iordningsställt korvskansen i samma område
för att möjliggöra besök.

Vi hoppas att vår verksamhet i Töre hamn ger hela regionen en positiv marknadsföring för kommande turistbesök.