Ubåtsmuseet & Stugkanonen

Stiftelsen Siknäsfortet har fått låna ubåten Spiggen av kommunen för placering i ett nybyggt museum i Töre hamn. Detta var en stor kostnad för en ideell förening så vi hade under flera år lagt undan medel för att kunna genomföra projektet. Vi har försökt göra det hela intressant och informativt med skyltar om både ubåten och de välkända
ubåtsjakterna i Törefjärden.
HMS Spiggen är en miniubåt i den svenska marinen. År 1954 byggdes den första miniubåten i den svenska flottan. Miniubåten Spiggen II byggdes år 1990 för 1. ubåtsflottiljen som målubåt vid ubåtsjaktövningar. Med en längd av 11 meter och ett deplacement på 12 ton i ytläge, har den plats för tre-fyra personer.
Spiggen slutade användas under 00-talet. Den förrådsställdes och utrangerades från den svenska flottan omkring år 2013. Den har skänkts till Kalix kommun, och finns idag utställd i Töre hamn.

Våren och sommaren 2019 var det dock äntligen dags. Stiftelsen köpte in ett stycke mark i Töre hamnav kommunen, placerade Spiggen där och byggde ett hus över henne.

Totalkostnaden blev drygt en halv miljon. Museet invigdes den 22 augusti i närvaro av representanter från Kalix kommun och Statens försvarshistoriska museer.

Museet visar dels Spiggen, dels beskriver det miniubåtar i allmänhet och särskilt de kränkningar av svenskt territorialvatten som skedde under 1980-talet i Törefjärden. Det är ett av landets fyra ubåtsmuseer och det enda som visar en miniubåt.

Ubåtsmuseet öppet fem dagar i veckan från midsommar till näst sista veckan i augusti.

Sommarstugekanonen

Samtidigt har den nedfällbara sommarstugan som gömmer ett stridsvagnstorn återuppbyggts på ett nygjutet fundament bara fem meter från ubåtshuset.

En stugkanon är en byggnad som på håll ser ut som en sommarstuga men innehåller, i detta fall, ett värntorn m/75 (oftast från stridsvagn m/74 med en 7,5 cm kanon) och ett skalskyddsrum av betong för 10 personer inne i marken under kanonen. Dessutom finns även utrymmen för ammunition under marken. Denna typ av anläggningar fanns normalt för att skydda broar och hamnar.
Den aktuella stugkanonen är ett unikt objekt som blivit kvar av ”misstag” under saneringen av fasta militära objekt. I hela Sverige fanns ett hundratal liknande camouflagebyggnader. Utöver denna anläggning i Melderstein finns det en nästan likadan bevarad på Gotland. Eftersom denna typ av byggnader inte använts av många länder, gör detta faktum byggnaden än mera unik. Dessa camouflagebyggnader var vanliga främst i Sverige och Österrike. Ingen av de övriga nordiska länderna hade denna typ av byggnader inom sitt försvar. Den aktuella kanonens uppgift var att skydda bron över Råne älv i Melderstein. Den har placerats på en udde med gott skydd av vatten på tre sidor. Den ligger på privat mark och är otillgänglig för visning. För att hindra rivning har Stiftelsen Siknäsfortet lämnat en skrivelse in till Högkvarteret i Stockholm om att få ta över stugan inkl. kanonen. Stiftelsen har flyttat stugan och kanonen till Töre hamn.

Stiftelsen Siknäsfortet och Siknäsfortets Museiförening genomför ytterligare utvecklingsåtgärder för breddning av den militärhistoriska verksamheten gällande Kalixlinjen. För att skapa möjligheter till heldagsturer runt intressanta objekt så har vi under 2017 vi placerat en tidsenlig luftvärnskanon i det luftvärnstorn som finns i Morjärv. Vi har även röjt och iordningsställt korvskansen i samma område
för att möjliggöra besök.

Vi hoppas att vår verksamhet i Töre hamn ger hela regionen en positiv marknadsföring för kommande turistbesök.