HMS Spiggen

HMS Spiggen är en miniubåt i den svenska marinen. År 1954 byggdes den första miniubåten i den svenska flottan. Miniubåten Spiggen II byggdes år 1990 för 1. ubåtsflottiljen som målubåt vid ubåtsjaktövningar. Med en längd av 11 meter och ett deplacement på 12 ton i ytläge, har den plats för tre-fyra personer.

Spiggen slutade användas under 00-talet. Den förrådställdes och utrangerades från den svenska flottan omkring år 2013. Den har skänkts till Kalix kommun, och finns idag utställd i Töre hamn.

HMS Spiggen sköts och förvaltas av Siknäsfortets Museiförening.